Logo
Wie zijn wij


·         Egbert Jonkers (1990)
"Ik ben Egbert, afgestudeerd Master in de Fine Arts. In mijn kunstcarriëre heb ik mij vooral toegelegd op filosofie en het onderzoeken van vergankelijkheid. Alles om ons heen is in constante transformatie, niets is blijvend. Ook al proberen we bijvoorbeeld vast te houden aan onze jeugd en schoonheid . Ik focus op het analyseren van kunst en het betrekken van de kunstenaar bij het werk in plaats van deze als twee losse entiteiten te zien. Binnen de begeleiding vind ik het belangrijk dat de kunstenaar tegelijk met het werk ontwikkelt. Dit doe ik door stilstand in de ontwikkeling weer in beweging te brengen en de kunstenaar (in wording) te begeleiden in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden."

Tessel de Jong (1994)
"Ik ben Tessel, studente creatieve therapie. Ik geloof dat het werk van een kunstenaar een spiegel is van de kunstenaar’s persoon. In de begeleiding vind ik het belangrijk om voortdurend te onderzoeken wat je belangrijk vindt in je werk. Wat zegt je werk over jou en wil je dat ook laten zien aan de buitenwereld? Door materialen en thema’s in ons werk te ontdekken leren we steeds meer over onszelf. Zelfonderzoek en onderzoek in je werk zijn voor mij de belangrijkste vaardigheden van de hedendaagse kunstenaar. Dit onderzoek kun je zo persoonlijk maken als je zelf wilt. Is het je doel om andere mensen door middel van je werk een bepaalde emotie te laten ervaren dan onderzoek je hoe je dit zo effectief mogelijk kunt doen."